Garantie en klachten

Garantie

Dagboekwinkel.nl en Gastenboekwinkel.nl zijn onderdeel van Orins, gevestigd te Hengelo (OV) in Nederland. Bij Orins geloven we in de kwaliteit van onze producten en doen ons uiterste best om jouw dagboek in topconditie aan jou te leveren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen komt het heel soms voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je dan wel verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek een melding bij ons hierover te maken. Doe dit bij voorkeur door een email te sturen aan info@orins.nl of contact op te nemen via ons contactformulier op de contact pagina. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Heb je een klacht over het product of onze service, dan horen wij dit graag. Op die manier kunnen we ons steeds blijven verbeteren. Je kunt je klacht kenbaar maken bij ons door dit te mailen naar info@orins.nl.